FILES

REGULATIONS

REGLEMENT ‘PRIJS MARK MACKEN PRIJS 2024’

Art. 1
De ‘Prijs Mark Macken 2024’ is een Belgische nationale prijs voor beeldhouwkunst ten bedrage van € 2.500.
De prijs is ondeelbaar. De vzw ARTos richt de wedstrijd: ‘Prijs Mark Macken 2024’ in.

Art. 2
De ‘Prijs Mark Macken 2024’ staat open voor alle kunstenaars die in België gedomicilieerd zijn.

Art. 3
De Raad van Bestuur van de vzw ARTos stelt de jury samen die de ‘Prijs Mark Macken 2024’ zal toekennen.
Deze jury wordt samengesteld uit twee leden van de Raad van Bestuur van de vzw ARTos aangevuld met minstens drie juryleden uit het werkveld (curatoren, kunstcritici, beeldhouwers, …) De jury beslist autonoom en soeverein. Juryleden of hun gerelateerde kunstenaars, in het geval van galerijhouders, kunnen niet deelnemen aan de ‘Prijs Mark Macken 2024’. De jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen. Prijswinnaars van vorige edities mogen participeren maar zijn niet herkiesbaar. De beslissing van de jury kan niet betwist worden.

Art. 4
Deelnemers dienen voor 1 maart 2024 het deelnemingsformulier (te vinden op de website van onze zuster vzw: www.komask.be/contests . Gevraagde documenten, Inschrijvingsformulier en foto’s van het kunstwerk of het ontwerp, te sturen naar info@komask.be of via Wetransfer. Een jury, die samenkomt op 5 maart 2024, zal zich voor de voorselectie baseren op deze dossiers. Geselecteerde deelnemers aan de ‘Prijs Mark Macken 2024’ die een ontwerp insturen verbinden zich ertoe hun werk(en) uit te voeren en aan te leveren voor de geplande tentoonstelling. Enkel de door de jury voorgeselecteerde werken worden tentoongesteld. De kandidaten worden voor 10 april 2024 per email verwittigd of ze al dan niet geselecteerd zijn.

Art. 5
Elke kandidaat mag maximaal drie werken presenteren, uitgevoerd in duurzaam materiaal (plaaster, polyester, metaal, steen, hout, etc.) en gerealiseerd binnen de periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van uitreiking van de prijs.

Art. 6
Het onderwerp is vrij maar de gerealiseerde werken moet beantwoorden aan volgende criteria: – beeldhouwwerk uitgevoerd door de kunstenaar zelf in duurzaam materiaal – afmetingen en het gewicht van het beeldhouwwerk is vrij maar indien gelieve rekening houden met de afmetingen van de deuren van de tentoonstellingsruimte. Bij twijfel kan u contact opnemen met D’Academie Beeld van Sint-Niklaas: academie.beeld@sint-niklaas.be

Art. 7
De organisatoren voorzien de inrichting van een tentoonstelling in de expositieruimte van de d’Academie Beeld, Paul Snoekstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas
De geselecteerde kandidaten dienen hun beeldhouwwerk(en), samen met bijhorende sokkels of steunen, zelf te bezorgen en onder begeleiding op te stellen in de tentoonstellingsruimte. De werken mogen niet aan het plafond bevestigd worden.

Art. 8
Voor de verzekering van de beeldhouwwerken, voor het transport van en naar de locatie, dienen de deelnemende kunstenaars zelf in te staan.
Tijdens de tentoonstelling zelf, zullen de organisatoren de verzekering van de werken op zich nemen. D’Academie Beeld van Sint-Niklaas zorgt voor bewaking tijdens het evenement. De kandidaten nemen het vervoer en de opstelling van de werken te hunnen laste, alsook het afhalen van de werken na afloop van de tentoonstelling.

Art. 9
De beeldhouwwerken dienen op maandag 15 en dinsdag 16 april 2024 (van 08.00 tot 21.00 uur) binnengebracht te worden in de Vierkante Zaal van d’Academie Beeld, Paul Snoekstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas. De finale jury zal plaatvinden op 17 april 2024.

De beeldhouwwerken dienen op dinsdag 21 of woensdag 22 mei 2024 (08.00 u. – 21.00 uur) teruggehaald te worden uit de expositieruimte.
Wanneer de werken niet afgehaald worden op de voorziene datum, beschouwt vzw ARTos dit als het afstand doen van eigendom.

Art. 10
De Prijs Mark Macken 2024 wordt op zaterdag 20 april 2024 officieel uitgereikt op de vooropening van de tentoonstelling om 14u in verplichte aanwezigheid van de geselecteerde kunstenaars.
De tentoonstelling loopt 21 april 2024 tot 20 mei (Toegang op woensdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag van 10u00 tot 13u00 en 14u00 tot 17u00 en op afspraak)

Art.11
Door deelname aan de wedstrijd geeft de kunstenaar toelating aan vzw ARTos om afbeeldingen van de kunstwerken te publiceren in catalogi en op sociale media en dit zonder vergoeding of reproductiekosten.